Recently Changed Pages Mortal Kombat Fanon Wikia Main Page Rise Sun Wukong Adam Cage Mamiya Izanagi Character Rise Sun Wukong Adam Cage Mamiya Izanagi Jason Harlock Bakunawa DysphoricTorment Rise Sun Wukong Adam Cage Mamiya Izanagi Jason Harlock Bakunawa Recent blog posts Forum